Bethesda Predica 10.25.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:25-32 25 De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentrucă sîntem mădulare unii altora. 26 „Mîniați-vă și nu păcătuiți“. Să n’apună soarele peste mînia voastră, 27 și să nu dați prilej diavolului. 28 Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui […]

Continue reading

Bethesda Predica 10.11.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:17-24 17 Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, 18 având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 19 Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.27.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:1-16 1 Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3 şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. 4 Este un singur trup, un singur […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.20.15 – Marius Maduta

Efeseni 3:14-21 14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15 din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, 16 şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, 17 aşa încât […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.13.15 – Teodor Suciu

Efeseni 3:1-21 3 Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, neamurilor… 2 (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. 3 Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte. 4 Citindu-le, vă puteţi închipui […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.06.15 – Marius Maduta

Efeseni 2:11-22 11 De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului, 12 aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde […]

Continue reading