Bethesda Predica 11.22.15 – Teodor Suciu

Faptele Apostolilor 14:8-17 8 În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9 El ședea jos și asculta pe Pavel cînd vorbea. Pavel s’a uitat țintă la el, și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, 10 a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în […]

Continue reading

Bethesda Predica 11.15.15 – Teodor Suciu

Marcu 2:1-12 1 După cîteva zile, Isus S’a întors în Capernaum. S’a auzit că este în casă, 2 și s’au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea Cuvîntul. 3 Au venit la el niște oameni, cari I-au adus un slăbănog, purtat de patru inși. 4 […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.13.15 – Teodor Suciu

Efeseni 3:1-21 3 Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, neamurilor… 2 (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. 3 Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte. 4 Citindu-le, vă puteţi închipui […]

Continue reading