Bethesda Sermon 10/8

Marcu 5

Mark 5


Vindecarea unui îndrăcit

1 Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul gadarenilor. 2 Când a ieșit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. 3 Omul acesta își avea locuinţa în morminte și nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ. 4 Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile, și nimeni nu-l putea domoli. 5 Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munţi, ţipând și tăindu-se cu pietre. 6 Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat 7 și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești!” 8 Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieși din omul acesta!” 9 „Care-ţi este numele?”, l-a întrebat Isus. „Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulţi.” 10 Și Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela. 11 Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. 12 Și dracii L-au rugat și au zis: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.” 13 Isus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci; și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două mii și s-au înecat în mare. 14 Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. 15 Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat. 16 Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. 17 Atunci au început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor. 18 Pe când Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El. 19 Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ţi-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine.” 20 El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Și toţi se minunau.

The Gerasene Demoniac

1 They came to the other side of the sea, into the country of the Gerasenes. 2 When He got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met Him, 3 and he had his dwelling among the tombs. And no one was able to bind him anymore, even with a chain; 4 because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been torn apart by him and the shackles broken in pieces, and no one was strong enough to subdue him. 5 Constantly, night and day, he was screaming among the tombs and in the mountains, and gashing himself with stones. 6 Seeing Jesus from a distance, he ran up and bowed down before Him; 7 and shouting with a loud voice, he said, “What business do we have with each other, Jesus, Son of the Most High God? I implore You by God, do not torment me!” 8 For He had been saying to him, “Come out of the man, you unclean spirit!” 9 And He was asking him, “What is your name?” And he said to Him, “My name is Legion; for we are many.” 10 And he began to implore Him earnestly not to send them out of the country. 11 Now there was a large herd of swine feeding nearby on the mountain. 12 The demons implored Him, saying, “Send us into the swine so that we may enter them.” 13 Jesus gave them permission. And coming out, the unclean spirits entered the swine; and the herd rushed down the steep bank into the sea, about two thousand of them; and they were drowned in the sea.

14 Their herdsmen ran away and reported it in the city and in the country. And the people came to see what it was that had happened. 15 They came to Jesus and observed the man who had been demon-possessed sitting down, clothed and in his right mind, the very man who had had the “legion”; and they became frightened. 16 Those who had seen it described to them how it had happened to the demon-possessed man, and all about the swine. 17 And they began to implore Him to leave their region. 18 As He was getting into the boat, the man who had been demon-possessed was imploring Him that he might accompany Him. 19 And He did not let him, but He *said to him, “Go home to your people and report to them what great things the Lord has done for you, and how He had mercy on you.” 20 And he went away and began to proclaim in Decapolis what great things Jesus had done for him; and everyone was amazed.

Post a comment