Ecclesiastes Part 1

Eclesiastul 1:1-11
Ecclesiastes 1:1-11


1 Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. 2 O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o, deșertăciune a deșertăciunilor! Totul este deșertăciune. 3 Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? 4 Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. 5 Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. 6 Vântul suflă spre miazăzi și se întoarce spre miazănoapte; apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. 7 Toate râurile se varsă în mare, și marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. 8 Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune; ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. 9 Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare. 10 Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune: „Iată ceva nou!”, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. 11 Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; și ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu.
1 The words of the Preacher, the son of David, king in Jerusalem. 2 “Vanity of vanities,” says the Preacher, “Vanity of vanities! All is vanity.” 3 What advantage does man have in all his work Which he does under the sun? 4 A generation goes and a generation comes, But the earth remains forever. 5 Also, the sun rises and the sun sets; And hastening to its place it rises there again. 6 Blowing toward the south, Then turning toward the north, The wind continues swirling along; And on its circular courses the wind returns. 7 All the rivers flow into the sea, Yet the sea is not full. To the place where the rivers flow, There they flow again. 8 All things are wearisome; Man is not able to tell it. The eye is not satisfied with seeing, Nor is the ear filled with hearing. 9 That which has been is that which will be, And that which has been done is that which will be done. So there is nothing new under the sun. 10 Is there anything of which one might say, “See this, it is new “? Already it has existed for ages Which were before us. 11 There is no remembrance of earlier things; And also of the later things which will occur, There will be for them no remembrance Among those who will come later still.

Post a comment