The World, The Devil, The Flesh

Efeseni 2:1-5
Ephesians 2:1-5


1 Voi eraţi morţi în greșelile și în păcatele voastre,
2 în care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
3 Între ei eram și noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalţi.
4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5 măcar că eram morţi în greșelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

1 And you were dead in your trespasses and sins,
2 in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience.
3 Among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest.
4 But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,
5 even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ (by grace you have been saved)

Post a comment