Comments are off for this post

Asigurat de victorie!

Hi, everyone! Back from the summer distractions . . . : )

Asigurat de victorie!
Romans 8:12-14
Imaginează-ți că ești închis într-o celulă de închisoare, și urmează să-ți primești osânda – pedeapsa capitală. Dar într-o zi, ușa celulei se deschide și intră cineva cu o cheie: persoana aceasta deschide ușa, și o lasă deschisă. Apoi, îți spune că ești liber, dacă vrei. Îți spune că poți să alegi să trăiești după regulile închisorii – și tu știi ce te așteaptă . . . De fapt, motivul pentru care ai la dispoziție o alegere este că cineva a fost pedepsit deja pentru crima ta. Iar tu, dacă vrei, poți să fii liber. Dar dacă alegi să trăiești după regulile închisorii, va trebui să mori. Cine ar alege moartea?
Duhul lui Dumnezeu care este în noi este motivul pentru care trebuie să-ți trăiești viața plin de speranță: cu toate că omul nou își are locuința în ”acest trup de moarte”, (Romani 7:24) nu trebuie să fie supus regulilor acestui trup. Ce minunată promisiune: ”Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți ceice sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:13b-14)
Și tu și eu vom fi eliberați din închisoarea aceasta, pentru că nu mai datorăm nimic închisorii (firii pământești – Romani 8:12). Dar oare sunt alegerile pe care le facem zilnic o reflecție a eliberării pe care o vom experimenta din plin în viitor? Duhul lui Dumnezeu este în mine și în tine pentru a ne ajuta să ajungem la slavă (8:17). Victoria este garantată – ce vei alege?
-Marius Maduta

Victory guaranteed!
Romans 8:12-14
Imagine that you’re locked up in a prison cell, waiting for your punishment – capital punishment. But one day the cell door opens and someone walks in with a key: this person opens the door and leaves it open. Then he tells you that you’re free, if you so choose. He tells you that you may choose to live according to the rules of the jail – and you know what you’re fate should be . . . Actually, the reason you’re given this choice, is because someone had already been punished for your crime. And you, in turn, can now be free. But if you choose to live by the rules of the prison, you will have to serve your sentence and die. Who, in his or her right mind, would choose death?
The Spirit of God who is in us is the reason for which you should live your life full of hope: although the new man has as his residence “this body of death,” (Romans 7:24), he does not have to be subject to the rules of this body. What a wonderful promise: “if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For all who are led by the Spirit of God are sons of God.” (Romans 8:13b-14).
You and I will be freed from this prison, because we no longer owe anything to this flesh, to live according to the flesh (Romans 8:12). But what are the choices that we make daily? Are they a reflection of the freedom we will one day experience fully? The Spirit of God is in you and in me so that He might help us to glory (Romans 8:17). Victory is guaranteed – what will you choose?
-Marius Maduta

Comments are closed.