Comments are off for this post

Cum să devii puternic! How to become strong!

2 Corinteni 12:6-10
Nu-i așa că uneori ne simțim tari și în control? Iar alteori se pare că exact lucrul de care ne este teamă, acela se întâmplă! Succesul ne face să ne vedem buni, chiar superiori altora. Și atunci nu ne deranjează dacă alții au o părere foarte bună – poate exagerat de bună – despre noi!
Dar Tatăl ceresc veghează asupra noastră în permanență. Așa că uneori trebuie să ne țină ”în șah,” adică, să ne facă să ne verificăm fiecare mișcare pe care o facem. De ce? Pentru ca puterea lui Hristos să fie motorul care ne duce înainte, iar nu impresia exagerat de bună pe care tindem să ne-o facem noi cu fiecare succes mărunt. Nu că Dumnezeu nu ar fi mulțumit atunci când eu și cu tine trăim o viață de biruință – ci pentru că firea mea vrea să-mi atribuie mie lucrarea harului lui Dumnezeu. Și atunci, nu mai trăiesc depinzând de Hristos, ci depinzând de puterea mea!
Citește atent 2 Corinteni 12:6-10. Apostolul Pavel a avut de purtat aceeași bătălie pe care o purtăm și noi: strălucirea descoperirii pe care o are a avut potențialul de a-l face să înalțe în ochii lui și poate și în ochii altora – o experiență care l-ar fi propulsat într-o poziție de faimă instantanee! Dar Tatăl nostru știe că atunci când suntem tari în ochii noștri, lucrarea Harului Lui în noi și prin noi devine nulă. Iar pentru a ajunge să beneficiem de puterea lui Hristos în noi, trebuie să fim mulțumiți în mijlocul slăbiciunii, al insultelor, al supărării, al persecuției chiar, sau în orice dificulțăți. Cu toate că poate este greu de crezut, acestea sunt unelte ale lui Dumnezeu pentru a ne ajuta să trăim dependenți de El. Sunt unelete Harului Lui! Pentru că tăria adevărată este aceea a lui Hristos în slăbiciunea mea și a ta!
-Marius Maduta

2 Corinthians 12:6-10
Isn’t true that sometimes we feel strong and in charge? While other times, it seems that that which we fear most is the inevitable! Success has a way of making us feel great, even superior to others. And when we see ourselves successful, it doesn’t bother us a bit if others have an excellent opinion of us, even if that opinion may be a little exagerated.
But our heavenly Father never loses sight of each one of us. At times He has to keep us “in check,” that is, to force us to review every move we make. Why? So that the power of Christ may be the engine that pull us forward, not our exagerated impression we seem to have of ourselves with every little success. Not that God would not be content when you and I live a life of victory – rather, it is because my flesh and yours want to attribute the work of His grace to ourselves. And the result is that I no longer live dependent on Christ, but dependent on my strength.
Read 2 Corinthians 12:6-10 carefully. The apostle Paul had the same struggle we have today: “the surpassing greatness of his revelations” had the potential to make him exhalt in his own eyes and in others’ eyes – an experience that could have propelled him to instant fame! But our heavenly Father knows that when we are strong in our own estimation, the work of His grace in us and through us is void. And in order to benefit from the power of Christ in us, we must be content with weakness, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties. Believe it or not, these are tools God uses to help us rely on Him. They are collectively, the tools of His grace! Because true power is that of Christ in my weakness and in yours!
-Marius Maduta

Comments are closed.