Comments are off for this post

Cum va fi descrisă viața ta? How will your life be described?

Romanian
Cuvântul lui Dumnezeu spune că ”David a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:36) Adică, David a for un slujitor al planului lui Dumnezeu în generația sa. Ce descriere superbă a vieții cuiva! Lumea aceasta a reușit să-și convingă locuitorii că scopul vieții unei persoane este ca acea persoană să-și împlinească visurile și potențialul. Dar Dumnezeu are o părere diferită: ca și Creator, El ne-a făcut pentru gloria Lui și El este Cel care ne-a dat fiecăruia în parte motivul sau scopul existenței noastre. Și planul acesta are de-a face cu generația în care am fost așezați de către Dumnezeu. O casă, înainte de a fi construită are un plan – iar planul acesta trebuie dus la îndeplinire în cele mai mici detalii în timpul construcției. Nu casa își decide scopul și funcția, ci cel care a planificat-o. Tot astfel, Dumnezeu a decis deja planul vieții fiecărui om înainte de ca acesta să se nască. Scopul (bine definit) al existenței noastre este de a sluji după planul lui Dumnezeu, iar beneficiarii existenței noastre sunt oamenii printre care am fost așezați. Aici trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Cum vei fi tu descris după ce treci din viața aceasta? Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să-ți găsești motivul existenței și să-ți îndeplinești acest motiv în mod altruist, slujindu-i pe cei din jurul tău.
-Marius Maduta

English
The Word of God says that “David served the purpose of God in his own generation.” (Acts 13:36) What a superb description of one’s life! This world has succeeded in convincing its inhabitants that one’s main purpose for living is to fulfill one’s dreams and potential. But God has a different take on this: As our Creator, He created us for His glory and He is the one that gave each one of us, individually, the reason for our existence. And that reason has to do with the generation of people in which God has placed us. A house, before being built, has a blueprint – and this blueprint has to be executed in the smallest detail at every step along the construction. The house does not itself decide its purpose and function – it is the architect who makes that decision. In the same way, God had already decided the purpose for our existence, before our birth. The definite reason for our being is to serve God’s purpose, and the beneficiaries of our existence are the people of this generation. This is where we should begin our search for God’s will for our lives. How will you be described after you have died? I pray that you find God’s purpose for your existence, and that you live it selflessly serving others.
-Marius Maduta

Comments are closed.