These are posts relevant towards the Studiul Biblic Duminical.

Şcoala Duminicală 11.08.15

Mântuiți prin har Textul acestei săptămâni de școală duminicală este de la Fapte 15:1-12 (8-9) Programare Pentru Școala Duminicală Adunarea Bisericii din Ierusalim 1 Câţiva oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi”. 2 Pavel şi Barnaba au avut...

Continue reading

Şcoala duminicală 11.01.15

Dumnezeu îl scapă pe Petru Textul acestei săptămâni de școală duminicală este de la Fapte 12:1-11 (5) Programare Pentru Școala Duminicală Petru izbăvit din temniţă 1 Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască, 2 şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele...

Continue reading

Şcoala duminicală 10.25.15

Petru își îndreptățește purtarea Textul acestei săptămâni de școală duminicală este de la Fapte 11:1-18a (17) Programare Pentru Școala Duminicală 1 Apostolii şi fraţii, care erau în Iudeea, au auzit că şi neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu. 2 Şi când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi...

Continue reading

Şcoala duminicală 10.18.15

Petru predică Neamurilor Textul acestei săptămâni de școală duminicală este de la Fapte 10:24-38 (34-35) Programare Pentru Școala Duminicală 24 A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi...

Continue reading

Şcoala duminicală 10.11.15

Saul începe să predice Textul acestei săptămâni de școală duminicală este de la Fapte 9:19b-31 (20) 19 Saul a rămas câteva zile cu ucenicii, care erau în Damasc. 20 Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21 Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi...

Continue reading

Şcoala duminicală 10.04.15

Simon este mustrat Unit 2: O mărturie plină de curaj Textul acestei săptămâni de școală duminicală este de la Fapte 8:9-24 (22) 9 În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat; el vrăjea şi punea în uimire pe poporul Samariei. 10 Toţi, de la...

Continue reading

Şcoala duminicală 09.27.15

Ramai ferm in fata opozitiei Textul acestei săptămâni de școală duminicală este de la Fapte 7:2-4, 8-10, 17, 33, 34 (49) 2 Ştefan a răspuns: „Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran. 3 Şi i-a...

Continue reading