Listen to the sermons weekly posted on our iTunes podcasts

Bethesda Predica 11.22.15 – Teodor Suciu

Faptele Apostolilor 14:8-17 8 În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9 El ședea jos și asculta pe Pavel cînd vorbea. Pavel s’a uitat țintă la el, și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, 10 a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în […]

Continue reading

Bethesda Predica 11.15.15 – Teodor Suciu

Marcu 2:1-12 1 După cîteva zile, Isus S’a întors în Capernaum. S’a auzit că este în casă, 2 și s’au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea Cuvîntul. 3 Au venit la el niște oameni, cari I-au adus un slăbănog, purtat de patru inși. 4 […]

Continue reading

Bethesda Predica 11.01.15 – Emil Vadean

Faptele Apostolilor 16:16-34 16 Pe cînd ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (Grecește: Un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult cîștig stăpînilor ei. 17 Roaba aceasta s’a luat după Pavel și după noi, și striga: „Oamenii aceștia sînt robii Dumnezeului Celui […]

Continue reading

Bethesda Predica 10.25.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:25-32 25 De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentrucă sîntem mădulare unii altora. 26 „Mîniați-vă și nu păcătuiți“. Să n’apună soarele peste mînia voastră, 27 și să nu dați prilej diavolului. 28 Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui […]

Continue reading

Bethesda Predica 10.11.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:17-24 17 Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, 18 având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 19 Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au […]

Continue reading