Listen to the sermons weekly posted on our iTunes podcasts

Bethesda Predica 11.22.15 – Teodor Suciu

Faptele Apostolilor 14:8-17 8 În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9 El ședea jos și asculta pe Pavel cînd vorbea. Pavel s’a uitat țintă la el, și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, 10 a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în […]

Continue reading

Bethesda Predica 11.15.15 – Teodor Suciu

Marcu 2:1-12 1 După cîteva zile, Isus S’a întors în Capernaum. S’a auzit că este în casă, 2 și s’au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea Cuvîntul. 3 Au venit la el niște oameni, cari I-au adus un slăbănog, purtat de patru inși. 4 […]

Continue reading

Bethesda Predica 11.01.15 – Emil Vadean

Faptele Apostolilor 16:16-34 16 Pe cînd ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care avea un duh de ghicire (Grecește: Un duh al lui Piton.). Prin ghicire, ea aducea mult cîștig stăpînilor ei. 17 Roaba aceasta s’a luat după Pavel și după noi, și striga: „Oamenii aceștia sînt robii Dumnezeului Celui […]

Continue reading

Bethesda Predica 10.25.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:25-32 25 De aceea, lăsați-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul“, pentrucă sîntem mădulare unii altora. 26 „Mîniați-vă și nu păcătuiți“. Să n’apună soarele peste mînia voastră, 27 și să nu dați prilej diavolului. 28 Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mînile lui […]

Continue reading

Bethesda Predica 10.11.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:17-24 17 Iată dar ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, 18 având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. 19 Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au […]

Continue reading

Bethesda Predica 10.04.15 – Samuel Tuțac

1 Samuel 18:1-5 Ionatan şi David 1 David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi, de atunci, sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. 2 În aceeaşi zi, Saul a oprit pe David şi nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. 3 […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.27.15 – Marius Maduta

Efeseni 4:1-16 1 Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3 şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. 4 Este un singur trup, un singur […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.20.15 – Marius Maduta

Efeseni 3:14-21 14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15 din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, 16 şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, 17 aşa încât […]

Continue reading

Bethesda Predica 09.13.15 – Teodor Suciu

Efeseni 3:1-21 3 Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul lui Isus Hristos pentru voi, neamurilor… 2 (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. 3 Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte. 4 Citindu-le, vă puteţi închipui […]

Continue reading