Comments are off for this post

Stăpânind, Împăratul aduce pacea! Ruling, the King brings peace!

Luca 19:29-40
Americanii, împreună cu toți cei veniți în această țară în speranța unor anumite împliniri, se auto-guvernează prin alegeri democratice. Ni se spune că guvernul ”slujește” poporul. Cei care sunt puși să facă decizii reprezintă voința poporului, și sunt, ei, guvernul, nimic mai mult decât vocea mea și a ta. Cât de diametral-opus este conceptul unei împărății!
Împăratul nu este ales de popor: el se naște cu dreptul de a ajunge pe tron (sau trebuie să lupte pentru a înlătura pe alți pretendenți sau ocupanți ai tronului). Împăratul nu răspunde înaintea poporului, ci dimpotrivă – fiecare cetățean este răspunzător înaintea împăratului. Oamenii nu sunt stăpâni pe guvernul împărătesc, ci sunt supuși, sunt chiar proprietatea împăratului și a împărăției lui.
Domnul Isus vine la Ierusalim pentru ultima oară și oamenii Îl aclamează ca împărat. După mai bine de două mii de ani, ne dăm seama că ei n-au înțeles cine era Împăratul acesta, nici natura împărăției Lui. Dar oare noi înțelegem mai bine? Ca împărat, Domnul Isus are dreptul deplin la stăpânire în viața mea și în viața ta. I-ai dat tu Lui toată autoritatea în viața ta? Dacă El este stătân peste fiecare aspect al vieții tale, i-ai încredințat tu Lui controlul fiecărui compartiment din existența ta? Stăpânii măgărușului nu au nevoie de altă explicație, decât ”Domnul are trebuință de el!” Împăratul nu se explică – El are autoritate deplină. Nu există nici un aspect al vieții tale prea neînsemnat ca Împăratul să nu aibă autoritate peste el.
Mirarea este că El, Împăratul nu forțează voia mea sau a ta. Ci în mod surprinzător, se apropie să ne ajute în stările cele mai grele și decăzute, și ceea ce vede, adeseori Îl face să plângă. Plânge, nu pentru că El nu poate face nimic, ci pentru că a decis să ne lase să facem noi alegerea de predare, iar noi nu vrem ca El să domnească peste noi. Numai dându-i Lui deplină stăpânire în viață vei experimenta pacea. El este, într-adevăr Împăratul Păcii. El vine să aducă iertare, vindecare și pace. Cunoști tu vremea cercetării?
-Marius Maduta

Luke 19:29-40
Those born here, together with all of those who come to this country to fulfill the American dream, have a form of self-government through democratic elections. We are told that the government “serves” the people. Those given the responsibility for decision-making are, themselves, nothing more than my voice and yours. But the concept of the “kingdom” is entirely different.
The king is not elected by the people – he is either born for the throne, or has to fight in order to push aside other ocupants or pretenders to the throne. The king does not need to answer to the people. On the contrary, each citizen is responsible before the king. The people do not own the royal government; they are the subjects, the property of the king and of his kingdom.
Our Lord Jesus arrives in Jerusalem for the last time, and the people proclaim Him King. Two thousands years later, we know that they did not understand who this king was or the nature of His kingdom. But I wonder if we understand any better! As King, Christ has every right to rule in your life and in mine. Have you given Him complete authority over every area of your life? The owners of the colt did not need another explanation: “The Lord has need of it!” The King does not need to explain anything – He has full authority. There is no aspect of my life or yours that is too insignificant to be under His authority.
The wonder is that He, the King, choses not to force His way in. Surprinsingly, He comes near to help us in the most difficult and degraded circumstances, and what He sees, often makes Him weep. He weeps not because He is incapable to do anything to help, but because He has handed the you and me the ability to submit to Him, and we refuse to have Him rule over us. Only when you allow Him to have complete authority in your life do you really begin to enjoy His peace. He truly is the King of Peace. And He comes to bring forgiveness, healing and peace. Are you recognizing the time of your visitation?
-Marius Maduta

Comments are closed.